Energiezuiniger maken huis: subsidies

De rol van de overheid: subsidies

De overheid is zeer belangrijk in de energietransitie. Door subsidies toe te kennen aan duurzame projecten wordt gepoogd het verschil in kostprijs tussen grijze energie uit uitputbare bronnen en duurzame, groene energie te overbruggen. Uiteraard gaat de overheid ook over het handhaven van de regels omtrent energieopwekking. Interessanter zijn echter de financiële maatregelen van de overheid om de overstap naar duurzame energie te stimuleren. De belangrijkste subsidies en fiscale maatregelen vind je hieronder.

Voor grootverbruikers van elektriciteit bestaat de SDE+ subsidie. Hiermee wordt gestimuleerd grote bedrijven de overstap naar duurzame energie te laten maken (SDE staat voor stimulering duurzame energie). In 2019 zit er in de SDE-pot 10 miljard euro. Om hier aanspraak op te kunnen maken moet wel aan een aantal eisen voldaan worden. Zo moet er sprake zijn van een grootverbruiksaansluiting, ditt is een aansluiting van > 3 x 80 Ampère. Ook moet het dak van toereikende kwaliteit zijn en moet de installatie minimaal 15 kilowattpiek zijn, dat zijn gemiddeld iets meer dan 50 panelen.

Hieruit blijkt dus ook dat de SDE+ alleen geldt voor een bepaalde groep bedrijven die aan die eisen voldoen. Voor bedrijven die niet aan deze eisen voldoen zijn gelukkig ook andere regelingen in het leven geroepen om de overstap naar duurzame energie te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is de kleinzakelijke salderingsregeling. Dit houdt in dat alle energie die opgewekt wordt in principe voor eigen verbruik bestemd is, maar wanneer er teruggeleverd wordt, er gesaldeerd mag worden. Hiermee verreken je de terug geleverde energie met de, van het energienet, afgenomen energie. Dit mag weliswaar alleen wanneer de aansluiting juist niet groter is dan 3 x 80 Ampère.

Een andere voorbeeld van een subsidie voor kleinverbruikers in de duurzame energie is de energie investeringsaftrek. Dit houdt in dat je fiscale aftrek kunt krijgen bij investering in duurzame energie. Hiervoor is het wel van belang dat deze investeringen op de energielijst staan van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Ook mag er niet eerder gebruik zijn gemaakt van dat bedrijfsmiddel. Het budget dat hiervoor is vastgesteld voor 2019 is 147 miljoen euro, genoeg reden dus om gebruik van te maken van deze gunstige subsidie.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een andere regeling. Deze kan tegelijk worden gebruikt met de energie investeringsaftrek. Hier worden dan subsidies gestapeld. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is minder specifiek bedoeld om verduurzaming te stimuleren, maar meer om investeren aan zich aan te moedigen. Desalniettemin vervalt het recht hierop niet wanneer er ook wordt gekozen voor de energie investeringsaftrek en is het vaak dus behoorlijk rendabel om te kiezen voor zonnepanelen.

Al met al zijn er dus genoeg subsidies en regelingen die de energietransitie stimuleren, goed voor de portemonnee & de wereld! Win-win!

Terug naar overzicht