Zonnepanelen

Zonnepanelen

Als u naar buiten kijkt ziet u het steeds vaker: zonnepanelen op huizen. De verkoop van zonnepanelen is maar liefst verdubbeld afgelopen jaar. Doordat de regels zijn versimpeld en veel gemeentes subsidies aanbieden voor het plaatsen van zonnepanelen, gaat momenteel ongeveer 70% van alle zonnepanelen naar de kleingebruikers. Daarbij kan in veel gevallen de BTW over de kosten van de zonnepanelen en de installatie hiervan terug worden gevraagd, dit betekent dat 21% van de investering teruggevorderd kan worden. Daarbij is de prijs van zonnepanelen de afgelopen vijf jaar gehalveerd. Hierdoor kiezen steeds meer consumenten ervoor om een aantal zonnepanelen op hun daken te laten plaatsen, om zo  een lagere energierekening te krijgen en zelf zonne-energie op te wekken. 

Wat leveren zonnepanelen op? 

Ten eerste helpt u het klimaat te beschermen, doordat u de uitstoot van fossiele brandstoffen beperkt, wanneer u zelf zonne-energie opwerkt. Er zijn natuurlijk wel in eerste instantie fossiele brandstoffen nodig om zonnepanelen te produceren, maar na 3 jaar elektriciteitsproductie heeft een zonnepaneelsysteem al genoeg energie opgewerkt, om de uitstoot van deze fossiele brandstoffen goed te maken. Zonnepalen gaan minimaal 25 jaar mee, dus het milieu profiteert maar liefst 22 jaar van uw opgewekte zonne-energie. Natuurlijk is al deze opgewekte zonne-energie ook gunstig voor uw energierekening. Daarnaast kunt u ook nog een vergoeding krijgen voor de teruglevering van de opgewerkte zonne-energie die u niet verbruikt hebt. Deze stroom wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet, waarna de energieleverancier de teruggeleverde stroom verrekeend met de elektriciteitsrekening. Aan u wordt dan dezelfde prijs per kWh betaald, dat u normaal aan de energieleverancier betaalt voor het verbruik van energie.

Zonnepanelen kopen?

Ten eerste moet er worden nagegaan of het mogelijk is om op uw dak zonnepanelen te plaatsen, en wat hiervan de geschatte kosten en baten zullen zijn. Er moet namelijk genoeg dakoppervlak beschikbaar zijn om hier zonnepanelen te plaatsen. Inmiddels zijn er in Nederland ongeveer duizend leveranciers van zonnepanelen, het is dus belangrijk om prijzen te vergelijken en offertes aan te vragen bij verschillende aanbieders. Het is ook heel belangrijk dat zonnepanelen op de juiste manier worden geïnstalleerd, voor een maximaal rendement. 

Koop hier uw zonnepanelen!

Zonnepanelencompany.nl

Terug naar overzicht